Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Casino trực tuyến Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng nghạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/05/2019 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt vị trí việc làm và số người làm việc của Trường Đại học Giáo dục,

Trường Đại học Giáo dục thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của, nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người đăng kí dự thi tuyển viên chức phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

- Luật viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng nghạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn

Số lượng tuyển dụng 12 người cho các vị trí việc làm sau:

TT

Chức danh nghề nghiệp

Vị trí việc làm

Số   lượng

Tiêu chuẩn

1

Giảng viên

Khoa Quản trị Chất lượng

03

* Tiêu chuẩn chung

- Có học vị tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương)

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm đại học

* Yêu cầu về các chuyên ngành đào tạo phù hợp với một số vị trí việc làm

- Vị trí giảng viên Khoa Quản trị Chất lượng:  Chuyên ngành Toán ứng dụng, Giáo dục học, Giáo dục so sánh, Đo lường và đánh giá, Tâm lý, Tâm lý Giáo dục. Hoặc có học vị tiến sĩ + các công trình nghiên cứu phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Vị trí giảng viên Khoa Sư phạm: Chuyên ngành: LL&PPDH Hóa, chuyên ngành Giáo dục.

- Vị trí giảng viên Khoa các Khoa học Giáo dục: Chuyên ngành Giáo dục, Tâm lý học, xã hội học, công tác xã hội.

2

Giảng viên

Khoa các Khoa học Giáo dục

03

3

Giảng viên

Khoa Công nghệ Giáo dục

02

4

Giảng viên

Khoa Sư phạm

02

5

Giảng viên

Khoa Quản lý Giáo dục

02

3.  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

- Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do chủ tịch hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Nội dung phỏng vấn hoặc thực hành:

            + Kiến thức chung: Kiến thức về luật viên chức, luật lao động; hiểu biết chung về luật giáo dục đại học; hiểu biết chung về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục.

            + Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

- Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (Theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).

- Sơ yếu lí lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Các văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao có công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo.

- Các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 VNĐ/1 hồ sơ (nộp cùng hồ sơ)

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ:

- Thủ tục nhận hồ sơ: từ ngày 16/09/2019 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.  

- Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN (phòng 305 Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ nộp không trả lại.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: //gezfry.com/

Sau khi nhận hồ sơ của các ứng viên, Phòng TCCB thực hiện các thủ tục xét tuyển theo đúng quy định.

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

>>> Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục

 

08:08 27/08/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ