Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Infographic: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Casino trực tuyến Việt Nam dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng ủy Casino trực tuyến Việt Nam dục hướng dẫn các Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm chuẩn bị điều kiện chu đáo cho Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục hướng dẫn các Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Văn bản chi tiết đã chuyển tới các Chi bộ trong buổi tập huấn 3/3/2020.

Ngân LTT - UEd Media Team

08:03 10/03/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ