Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đặc biệt có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, hơn bao giờ hết, Công tác Đảng cần được củng cố và gắn kết hơn nữa. Đây là tiền đề góp phần giữ ổn định xã hội, hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào Quốc tế Cộng sản, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới Đảng là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng. Người căn dặn: “Trước hết nói về Đảng – nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”

     Người đặt công tác xây dựng Đảng ở một ví trí vô cùng quan trọng; người coi đó là công việc hàng đầu của Đảng ta. Điều này được thể hiện ngay trong bản di chúc thiêng liêng của người. Trong 5 nội dung chính của Di chúc, Người đã trang trọng dành nội dung đầu tiên đề nói về công tác Đảng. Người căn dặn: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi Đảng viên, mỗi Đoàn viên, mỗi Chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.”.

     Tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/05/2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: "Chúng ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trước hết là khắc phục những thách thức và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bảo đảm thật tốt an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; đồng thời chủ động, nhạy bén nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020; từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ khoá XII và giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân”.

     Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với nhân dân cả nước, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục đã và đang xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm sát sao thể hiện qua việc ban hành các văn bản, chuyên đề, các buổi sinh hoạt cấp Chi bộ cho đến việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú kế cận cho Đảng, thực hiện theo đúng Di huấn của Người. 
     Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục khi toàn thể Đảng bộ đang ra sức thi đua, hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mặc dù còn có rất nhiều những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thay đổi mạnh mẽ, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, sự quyết tâm của lãnh đạo Đảng các cấp, Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới.

UEd Media Team

09:05 19/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ