Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Tổng hợp các văn bản liên quan tới công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng do ĐHQGHN ban hành

VĂN BẢN DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BAN HÀNH

1.

Hướng dẫn

22/11/2012

Hướng dẫn rà soát, đánh giá chất lượng CTĐT liên kết quốc tế trong ĐHQGHN

2.

Chiến lược

28/12/2012

Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN (giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030)

3.

Hướng dẫn

23/04/2013

Hướng dẫn về tiêu chí trường Đại học Nghiên cứu

4.

Hướng dẫn

30/07/2013

Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng

5.

Hướng dẫn

23/12/2014

Hướng dẫn so chuẩn chất lượng giáo dục

6.

Hướng dẫn

23/12/2014

Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan

 7.  Hướng dẫn    20/02/2020 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của các bên liên quan
8.

Quyết định

10/02/2015

Quy định về đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN

9.

Hướng dẫn

25/02/2015

Hướng dẫn đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trong ĐHQGHN

10.

Hướng dẫn

12/9/2017

Về việc triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

04:09 28/09/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ