Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Quyết định về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ Thanh tra - Pháp chế

Ngày 12/4/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 692/QĐ-TCCB về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ Thanh tra - Pháp chế

Theo đó, điều chuyển chức năng nhiệm vụ Thanh tra từ Phòng Tổ chức - Cán bộ về Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Điều chuyển chức năng Pháp chế từ phòng Tổ chức - Cán bộ về Phòng Hành chính - Tổng hợp.

04:04 12/04/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ