Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Quyết định ban hành chính sách chất lượng của Casino trực tuyến Việt Nam dục - ĐHQGHN

Ngày 31/12/2018, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2474/ĐHGD-ĐBCL về việc Ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Giáo dục.

Chính sách này được áp dụng kể từ tháng 12/2018, với phương châm chất lượng là nền tảng, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững, tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động Trường Đại học Giáo dục cam kết không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mang đến cho người học những cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, tự giác, tích cực rèn đức, luyện tài để lập thân, lập nghiệp, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

04:12 31/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ