Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Trường ĐHGD ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2020

Tháng 10/2020, Casino trực tuyến Việt Nam dục - ĐHQGHN ban hành cuốn Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng một cách thông suốt và hiệu quả.

Cuốn sổ tay gồm 4 chương:

  • Chương I: Giới thiệu Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục;
  • Chương II: Hệ thống các văn bản quản lý và điều hành công tác đảm bảo chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội; 
  • Chương III: Hệ thống các văn bản về đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục;
  • Chương IV: Hệ thống các văn bản kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Giáo dục là một văn bản hướng dẫn thực hiện trong công tác đảm bảo chất lượng của Trường. Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục đưa ra các quy trình giám sát hoạt động đảm bảo chất lượng và các công cụ giám sát, đánh giá, cảnh báo để hoàn thiện và cải tiến liên tục đáp ứng yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong điều kiện của Nhà trường.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

10:10 30/10/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ