Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Đại hội các chị bộ trực thuộc Đảng bộ Casino trực tuyến Việt Nam dục

Thực hiện công văn số 197-CV/TCĐU ngày 01/7/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn số 73 -HD/ĐU ngày 5/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Giáo dục về việc triển khai hướng dẫn đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở Nhiệm kì 2022-2025. Trong các ngày từ 6/9 đến 12/9/2022 các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH Giáo dục đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ có đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Giáo dục.

Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục và quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc. Các báo cáo cũng chỉ rõ các kết quả đã đạt được, những hạn chế trong các công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng; Những đánh giá chung về ưu điểm nhược điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục.

Đồng thời, đại hội cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Chi uỷ Nhiệm kỳ 2022-2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý nhằm thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị tại Trường và các đơn vị.

Kết quả bầu cấp ủy nhiệm kì 2022 -2025 của các chi bộ như sau:

Chi bộ Khối Phòng ban

 1.  Lê Thái Hưng
 2.  Nguyễn Bá Ngọc
 3.  Đặng Thành Dũng
 4.  Phạm Thị Thanh Hải
 5.  Dương Tuyết Hạnh

Chi bộ Khoa Sư phạm

 1. Lê Hải Anh
 2. Lê Thị Thu Hiền
 3. Cao Thị Hà
 4. Nguyễn Ngọc Ánh
 5. Phạm Thị Kim Giang

Chi bộ Khoa Các Khoa học giáo dục

 1. Trần Thành Nam
 2. Nguyễn Thị Bích Liên
 3. Nguyễn Thị Anh Thư

Chi bộ Khoa Công nghệ giáo dục

 1. Tôn Quang Cường
 2. Trần Doãn Vinh

Chi bộ Khoa Quản trị chất lượng

 1. Nguyễn Thúy Nga
 2. Vũ Trọng Lưỡng

Chi bộ Khoa Quản lí giáo dục

 1. Dương Thị Hoàng Yến
 2. Nguyễn Phương Huyền
 3. Nguyễn Thanh Lý

Chi bộ Trường THPT Khoa học Giáo dục

 1. Hoàng Thu Hà
 2. Nguyễn Tuyết Nhung
 3. Phạm Đức Hiệp
 4. Nguyễn Thị Thanh Hoa
 5. Nguyễn Hải Dương

Một số hình ảnh đại hội của các chi bộ

11:09 12/09/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ