Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Hội đồng Casino trực tuyến Việt Nam dục bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam làm Phó Hiệu trưởng Casino trực tuyến Việt Nam dục - ĐHQGHN

Phiên họp thứ Năm, Hội đồng Casino trực tuyến Việt Nam dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra sáng nay 14/9. Tại Phiên họp, Hội đồng Casino trực tuyến Việt Nam dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Casino trực tuyến Việt Nam dục.

Tham dự Phiên họp có Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Phạm Bảo Sơn đồng thời là thành viên Hội đồng trường ĐH Giáo dục; Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN TS. Đoàn Văn Cường.

Về phía Trường Đại học Giáo dục có: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh; Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Nguyễn Thị Hương; Phó Chủ tịch Hội đồng trường TS. Nguyễn Đức Huy và các thành viên đương nhiệm của Hội đồng trường; cùng Trưởng các phòng chức năng tham dự.

Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Nguyễn Thị Hương chủ trì phiên họp

Hội đồng Trường Đại học Giáo dục bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng

Tại phiên họp lần thứ năm, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm từ các thành viên trong Hội đồng trường đối với PGS.TS. Trần Thành Nam đạt 100% phiếu bầu.

Năng lực, kinh nghiệm và những cống hiến của PGS.TS. Trần Thành Nam đối với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành giáo dục đã được các cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giáo dục, lãnh đạo ĐHQGHN và xã hội ghi nhận.

PGS.TS. Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục đã được Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Thành Nam hiện nay là giảng viên cao cấp; Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục. PGS.TS. Trần Thành Nam nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt – Hoa Kỳ năm 2013, được phong hàm PGS năm 2017 tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Tại phiên họp này, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã báo cáo tình hình triển khai các hoạt động theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường. Hội đồng cũng đã thảo luận và cho ý kiến về việc: Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát; Kiện toàn nhân sự thường trực Hội đồng trường và Ban Kiểm soát của Hội đồng Trường.

Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Trường cho thấy: 100% các văn bản quản lý liên quan tới công tác đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, đảm bảo chất lượng, khung kế hoạch tuyển dụng đã được ban hành; Hoàn thành phương án thay thế và bổ sung nhân sự cho Hội đồng trường.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên của Hội đồng trường đã thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm mục tiêu cụ thể hoá các nội dung đề ra trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường.

Căn cứ nội dung của phiên họp, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục sẽ hoàn thiện các quy trình văn bản gửi công văn báo cáo ĐHQGHN về công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giáo dục PGS.TS. Nguyễn Thị Hương đã ký Nghị quyết số 29/NQ-HĐT về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.

TÓM TẮT LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA PGS.TS. TRẦN THÀNH NAM

Họ và tên: PGS.TS. Trần Thành Nam, sinh năm 1980

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, PGS ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên.

Trình độ ngoại ngữ: sử dụng thành thạo Tiếng Anh

Lý luận chính trị: đang học lớp cao cấp LLCT

Quá trình đào tạo:

- Năm 2001: Cử nhân Tâm lý học, Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học XH&NV, ĐHQGHN;

- Năm 2004: Thạc sĩ Tâm lý học, Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học XH&NV, ĐHQGHN;

- Năm 2010: Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng TE&VTN, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ;

- Năm 2013: Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng TE&VTN, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ;

Quá trình công tác:

- Tháng 1/2002 – 8/2008: Giảng viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN;

- Tháng 8/2008 – 6/2014: Giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;

- Tháng 6/2014 – 6/2015: Phó Viện Trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN (06/2014 - 06/2015);

- Tháng 7/2015 – 2017: là giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục;

- Tháng 9/2017 đến nay: Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

 

UEd Media


 

 

11:09 15/09/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ