Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chiều ngày 12/9/2016, thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng ủy Trường ĐH Giáo dục và Chi bộ Khoa Sau đại học đã  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Hội nghị nhằm phổ biến quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong việc phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thạo – Ban tuyên giáo Trung ương đã trình bày những vấn đề then chốt của Nghị quyết Trung ương khóa XII, trong đó tập trung vào các vấn đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa.

Đồng chí Ngô Văn Thạo trình bày, phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Đối với giáo dục, Nghị quyết Trung ương khóa XII nêu rõ: vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cần quán triệt thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, phải coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đồng chí Đảng viên và quần chúng ưu tú đã lắng nghe và tiếp thu các nội dung được phổ biến. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Huy – Bí Thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đồng chí Nguyễn Đức Huy – Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục khẳng định: Đảng ủy, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ cùng với Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, cá nhân tập trung vận dụng hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XII, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, hành động hiệu quả, nỗ lực cống hiến vì công cuộc đổi mới giáo dục đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 

Ngân Hà

12:09 26/09/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ