Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Tiến sĩ Quản lý giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

(Ban hành kèm theo Quyết định số 716/QĐ-ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

>>> Khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ