Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: Tâm lí học Chuyên ngành: Tâm ý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

(Ban hành kèm theo Quyết định s 2163/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 6 năm 2015

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

>>> Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ