Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Sư phạm Vật lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SƯ PHẠM VẬT LÍ

MÃ SỐ7140211

>>> Khung chương trình đào tạo điều chỉnh chuẩn trình độ đại học ngành SP Vật lý, ban hành theo quyết định số 1732/QĐ-ĐHGD, ngày 29 tháng 10 năm 2020

>>> Khung chương trình đào tạo điều chỉnh chuẩn trình độ đại học ngành SP Vật lý, ban hành theo quyết định số 1498/QĐ-ĐHGD, ngày 28 tháng 8 năm 2019

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Vật lý, ban hành theo quyết định số 2174/QĐ-ĐHGD ngày 20 tháng 12 năm 2018

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Vật lý, Ban hành theo quyết định số 3606/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 09 năm 2015.

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Vật lý, ban hành theo quyết định số 4480/QĐ-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012.

>>> Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành cử nhân Sư phạm Vật lý năm 2019

>>> Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành cử nhân Sư phạm Vật lý năm 2018

>>> Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành cử nhân Sư phạm Vật lý năm 2015

>>> Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành cử nhân Sư phạm Vật lý năm 2012

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ