Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Quy định đảm bảo chất lượng

Tổng hợp các quy định đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Giáo dục

TT

Tên quy trình

Số ký hiệu

Ngày ban hành

5 Quyết định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2355/QĐ-ĐHGD Ngày 12/9/2023
4

Quy định bảo mật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục

2621/ĐHGD-ĐBCL

30/12/2019

3

Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục

2622/ĐHGD-ĐBCL

30/12/2019

2

Ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

2474/ĐHGD-ĐBCL

31/12/2018

1

Ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục

2135/ĐHGD-ĐBCL

31/12/2017

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ