Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI TRƯỜNG ĐHGD

Hoạt động quản lý nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. Điều này được thể hiện rõ nét trong các kết luận chỉ đạo của Đảng uỷ và hiện thực hóa trong các hoạt động cụ thể của Nhà trường.

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng được giao nhiệm vụ đầu mối phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm và Trường THPT Khoa học giáo dục (HES) triển khai các hoạt động liên quan đến tổ chức và cán bộ; thực hiện chế độ quản lý theo ngành dọc của Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN.

Trong giai đoạn 2017-2022, Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được bổ sung thêm 2 Khoa thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục là: (1) Khoa Công nghệ Giáo dục và (2) Khoa Quản trị chất lượng. Đây là hai đơn vị được giao thực hiện các chương trình đào tạo mới, mũi nhọn thuộc lĩnh vực ngoài sư phạm. Trường đã sắp xếp lại chức năng các phòng theo hướng phù hợp. Chuyển chức năng “pháp chế” về hành chính, chuyển chức năng “thanh tra” về hợp nhất với “đảm bảo chất lượng”. Từ đó, chuyển đổi “Trung tâm Đảm bảo chất lượng” thành “Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra”. Thành lập và sắp xếp lại bộ môn ở các khoa, trong đó có những bộ môn đi vào những lĩnh vực rất mới như Khoa học Dữ liệu trong Giáo dục, v.v.

Nhà trường đã tiến hành rà soát, tinh lọc và sắp xếp lại đội ngũ nhân sự, duy trì đội ngũ hành chính tinh gọn không vượt quá 30% đề án vị trí việc làm mới được ĐHQGHN phê duyệt. Việc tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc thu hút các nhà khoa học, giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đặc biệt được chú trọng. Trong gần 5 năm qua, đã có gần 34 giảng viên trong đó chủ yếu là Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư về trường công tác; chương trình tạo nguồn giảng viên cũng được triển khai với 10 cán bộ trẻ và sinh viên mới tốt nghiệp. Hiện nay, Trường duy trì được tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 80%, có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư là gần 30%. Giáo viên, nhân viên của HES cũng được tuyển chọn và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực của cán bộ, giảng viên được thực hiện thường xuyên nhằm đáp ứng tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Năng lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy, số lượng công bố quốc tế của giảng viên và hiệu suất làm việc của cán bộ được tăng lên rõ rệt.

Trường ĐH Giáo dục tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên

Trong giai đoạn tiếp theo, công tác tổ chức cán bộ của nhà trường hướng tới việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có cơ cấu phù hợp, có năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Một số nhiệm vụ trọng tâm được Nhà trường đã và đang triển khai hiệu quả có thể kể đến như:

Kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn và quản trị hiệu quả: (1) Thành lập mới các Khoa đào tạo; (2) Rà soát sắp xếp các bộ môn đáp ứng việc triển khai nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực mới như công nghệ giáo dục, quản trị chất lượng giáo dục, quản trị trường học, tham vấn học đường, khoa học giáo dục, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học…(3) Thành lập Hội đồng trường, (4) Phát triển các Viện nghiên cứu…

Hoàn thiện và ban hành chính thức các văn bản quản lý: (1) Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; (2) Quy định làm việc giảng viên; (3) Chính sách thu nhập tăng thêm, (4) Quy chế tổ chức hoạt động của các Viện/ TT nghiên cứu; (5) Khung năng lực đội ngũ giảng viên và chuyên viên đáp ứng định hướng Đại học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục; (6) Chính sách đánh giá và bồi dưỡng năng lực đội ngũ …

Thúc đẩy các hoạt động phát triển đội ngũ theo chiều sâu và bền vững: (1) Xây dựng và triển khai hiệu quả đề án phát triển đội ngũ theo hướng tinh gọn hành chính, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao qua thu hút và bồi dưỡng liên tục; (2) Xây dựng và triển khai đề án giảng viên tạo nguồn, hướng tới phát triển đổi ngũ có chiều sâu gắn kết, am hiểu và chia sẻ văn hoá tổ chức; (3) Rà soát năng lực thường niên làm căn cứ đánh giá, bồi dưỡng hiệu quả; (4) Chính sách khuyến khích công bố quốc tế, tự học và nâng cao trình độ ngoại ngữ; (5) Xây dựng cộng đồng học tập …

Thông tin đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ

 

 

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2021-2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ