Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Biểu mẫu Hợp tác Phát triển

HỒ SƠ ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Biểu mẫu

 

Tên biểu mẫu

MẪU 01

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 02

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của giảng viên

MẪU 03

  Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 04

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của người học

MẪU 05

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của người học

MẪU 06

   Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của người học

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ