Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Khoa CKHGD: TS. Trần Thành Nam chia sẻ về "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận"


Khoa CKHGD: TS. Trần Thành Nam chia sẻ về "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận"

Mục đích của buổi thảo luận nhằm cung cấp những gợi ý giúp cán bộ trẻ tìm kiếm được các tài liệu học thuật cần thiết cùng quy trình viết một tổng quan điểm luận tốt phục vụ cho công tác nghiên cứu ở trường đại học.

Điểm luận (literature review) là một tập hợp có tính chất phê phán về những nghiên cứu đi trước, trong đó nêu lên những phát hiện đã có, những chứng cứ mâu thuẫn, những khoảng trống trong lĩnh vực hoạt động đó. Điểm luận tài liệu là bước đầu tiên và quan trọng để bắt đầu tiến hành một nghiên cứu.

TS. Trần Thành Nam đã chia sẻ 6 bước làm tổng quan điểm luận gồm (i) Nghiên cứu thư viện; (ii) Phân loại, lựa chọn tài liệu; (iii) Đọc sâu và ghi chép; (iv) Tóm tắt sơ bộ dưới dạng bảng; (v) Làm dàn ý phần điểm luận dựa trên bảng tóm tắt sơ bộ; (vi) Viết và biên tập lại phần điểm luận. Ở từng bước, TS Trần Thành Nam minh họa bằng những bài báo tổng quan điểm luận đã công bố để giúp người tham gia nắm chắc cách tiến hành. Trong các bước làm điểm luận, tác giả tập trung hướng dẫn sâu bước nghiên cứu thư viện và cách thức đánh giá chất lượng các bài báo nghiên cứu khoa học tìm được.

 

Minh họa của TS Nam về quy trình tìm kiếm tài liệu, sàng lọc và viết tổng quan điểm luận

TS. Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục 

Với mục tiêu giúp các cán bộ tìm được tối đa những ấn phẩm khoa học giá trị có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, cán bộ tham dự đã được giới thiệu các kho dữ liệu mở trực tuyến như kho dữ liệu toàn văn của các luận văn, luận án (Ostd.org), kho dữ liệu bài báo, tạp chí khoa học mở (Doaj.org) cũng như các nguồn dữ liệu mở của các nhà xuất bản có uy tín như Springer ()  hay Sciencedirect, ()  để bắt đầu tìm kiếm tài liệu cho điểm luận. Bước tìm kiếm sâu hơn có thể là vào các trang web của nhà xuất bản và tạp chí để tìm đọc các bài tóm tắt nghiên cứu miễn phí cho bước sàng lọc tài liệu.

Nhiều ý kiến góp ý và thảo luận được đưa ra sau phần trình bày thể hiện sự quan tâm của các đồng nghiệp trẻ. Một số ý kiến cho rằng, quy trình viết luận điểm rất phù hợp với các đề tài xã hội; những chia sẻ khác nhau về cách thức thực hiện nhưng tựu chung đều hướng tới tính hiệu quả trong việc tìm tài liệu.

Buổi thảo luận kết thúc, các đoàn viên và cán bộ tham dự đều vui mừng và hài lòng bởi những kiến thức, kinh nghiệm mà TS. Trần Thanh Nam chia sẻ thực sự hữu ích trong việc tìm kiếm tài liệu, điểm luận khoa học một cách hiệu quả, phục vụ mục tiêu công tác và nghiên cứu khoa học của cán bộ. 

Khoa CKHGD