Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Giới thiệu chung


Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ-TCCB ngày 06 tháng 07 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn Giáo dục đại học và chuyên nghiệp (được thành lập từ năm 2002).

Khoa mang sứ mạng và tầm nhìn là đơn vị đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, tiệm cận chuẩn quốc tế về các lĩnh vực Khoa học Giáo dục. Là cơ sở tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cung cấp dịch vụ về khoa học giáo dục.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa là những chuyên gia có trình độ cao, là những nhà nghiên cứu, nhà thực hành tâm huyết với nghề. Đa số các giảng viên trong Khoa được đào tạo ở nước ngoài. Do vậy 75% giảng viên sử dụng tốt 1 đến 2 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Hàn, Nhật), 25% số giảng viên còn lại có thể sử dụng ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu chuyên môn. Một số cán bộ, giảng viên trong Khoa đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các trung tâm của nhà trường như Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Viện CRISP, Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, trực thuộc trường Đại học Giáo dục.

Các thành viên Khoa là chủ biên của nhiều sách chuyên khảo và giáo trình quan trọng liên quan đến lĩnh vực tâm lý giáo dục. Nhóm nghiên cứu về Tâm lý học lâm sàng của Khoa được ĐHQGHN công nhận là nhóm Nghiên cứu mạnh với số bài đã công bố của các thành viên là hơn 200 công bố trong nước và quốc tế.  

Khoa Các KHGD hiện có 05 bộ môn: 

Bộ môn Lý luận và phương pháp trong KHGD; 

Bộ môn Giáo dục và sự phát triển con người; 

Bộ môn Giáo dục và sự phát triển cộng đồng; 

Bộ môn Giáo dục và trị liệu, 

Bộ môn Giáo dục Mầm non

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Khoa Các KHGD hiện có 04 bộ môn: Bộ môn Lý luận và phương pháp trong KHGD; Bộ môn Giáo dục và sự phát triển cá nhân; Bộ môn Giáo dục và sự phát triển cộng đồng; Bộ môn Giáo dục và trị liệu.