Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Ban Chủ nhiệm


Ban Chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

 

 

 

PGS.TS Trần Thành Nam
Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: namtran@vnu.gezfry.com

 

PGS.TS Trần Văn Công
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: [email protected] 

 

TS Nguyễn Thị Bích Liên
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: lienntb@vnu.gezfry.com