Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Đội ngũ cán bộ, giảng viên


Đội ngũ cán bộ, giảng viên

STT Họ tên Học hàm/vị Chức vụ Email Chuyên môn Bộ môn
1 Trần Thành Nam PGS.TS Chủ nhiệm Khoa  [email protected] Tâm lý học lâm sàng Giáo dục và phát triển con người
2 Trần Văn Tính TS Trưởng Bộ môn  [email protected] Tâm lý học Giáo dục và phát triển con người
3 Trần Thị Quỳnh Trang ThS-NCS    [email protected]  Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Giáo dục và phát triển con người
4 Hoàng Gia Trang TS Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học giáo dục  [email protected] Tâm lý học Giáo dục và phát triển con người
5 Nguyễn Thị Liên TS    [email protected] Tâm lý học Giáo dục Giáo dục và phát triển con người
6 Trần Văn Công PGS.TS Phó Chủ nhiệm Khoa
Chủ nhiệm Bộ môn
[email protected]  Tâm lý học lâm sàng Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
7 Nguyễn Thị Bích Liên TS Phó Chủ nhiệm Khoa [email protected]  Giáo dục học Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
8 Nguyễn Thị Anh Thư ThS-NCS   [email protected]  Giáo dục học Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền TS    [email protected] Ll&LSGD Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
10 Phạm Mạnh Hà PGS.TS Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng
Chủ nhiệm Bộ môn
[email protected] Xã hội học    Giáo dục và Phát triển cộng đồng
11 Nguyễn Hồng Kiên TS  Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Phát triển cộng đồng [email protected] Lý luận và Lịch sử Giáo dục học  Giáo dục và Phát triển cộng đồng
12 Lữ Thị Mai Oanh TS   [email protected]  Xã hội học    Giáo dục và Phát triển cộng đồng
13 Trần Thị Mai Phương ThS-NCS   [email protected]  Công tác xã hội Giáo dục và Phát triển cộng đồng
14 Đặng Hoàng Minh PGS.TS Giám đốc Viện Nghiên cứu lâm sàng về xã hội, tâm lý và giáo dục [email protected] Tâm lý học lâm sàng  Giáo dục và trị liệu
15 Hồ Thu Hà TS   [email protected]  Tâm lý lâm sàng  Giáo dục và trị liệu
16 Nguyễn Phương Hồng Ngọc ThS-NCS   [email protected]  Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Giáo dục và trị liệu
22 Hoàng Thị Nho TS Chủ nhiệm Bộ môn  [email protected] Lí luận & Lịch sử Giáo dục học  Giáo dục mầm non
18 Chu Thị Hồng Nhung TS  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học giáo dục  [email protected] Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
17 Lại Thị Yến Ngọc ThS-NCS Phó Trưởng Bộ môn [email protected]  Tâm lý học giáo dục  Giáo dục mầm non
19 Văn Thị Minh Tư TS    [email protected] Văn học  Giáo dục mầm non
20 Lê Thanh Huyền TS   [email protected]  Ngữ văn  Giáo dục mầm non
21 Đinh Thị Kim Thoa PGS.TS    [email protected] Tâm lý học  Giáo dục mầm non
23 Nguyễn Viết Hiền ThS-NCS   [email protected]  Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
24 Trần Thị Kim Yến TS   [email protected]  Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
25 Nguyễn Thiều Dạ Hương ThS-NCS    [email protected] Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
26 Đặng Văn Phúc ThS    [email protected] Sư phạm Âm nhạc  Giáo dục mầm non
27 Lê Thuỷ Tiên ThS    @vnu.gezfry.com Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
28 Hoàng Thị Thu Trang ThS    [email protected] Quản lý giáo dục Hành chính Khoa