Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo

Cử nhân Tham vấn học đường

Chương trình cử nhân Tham vấn học đường (học tập trung 4 năm) được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực tâm lý trong trường học ở Việt Nam theo hướng hiện đại, lấy nghiên cứu dựa trên minh chứng làm nền tảng, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và tiệm cận với trình độ Tham vấn học đường thế giới. Chương trình có tính liên ngành, tích hợp kiến thức và kỹ năng của Tâm lý học - Giáo dục học, Tư vấn hướng nghiệp và phát triển con người, Công tác xã hội học đường... Sinh viên tốt nghiệp sẽ có những năng lực nhận diện vấn đề, sử dụng công cụ đánh giá, tổ chức các hoạt động dự phòng, tham vấn cá nhân và nhóm các vấn đề chuyên biệt, làm việc với giáo viên và phụ huynh để hỗ trợ học sinh, ngoài ra sinh viên cũng sẽ có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ và phòng ngừa các khó khăn tâm lý của học sinh trong nhà trường hoặc trong các tổ chức giáo dục khác.

Người tốt nghiệp cử nhân ngành TVHĐ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chuyên viên tham vấn tâm lý trong các trường học, cán bộ điều phối hoạt động tâm lý làm việc tại các Sở/Phòng giáo dục, người cung cấp dịch vụ tâm lý-xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần tại các trung tâm/cơ sở tư nhân hoặc tổ chức NGO, nhân viên công tác xã hội làm việc tại trường học hoặc các tổ chức cơ quan đoàn thể khác. Bên cạnh đó, người học có cơ hội tích lũy thêm một số tín chỉ để nhận bằng kép một số ngành khác nhu Quản trị trường học, Cử nhân Khoa học giáo dục..., có cơ hội chuyển tiếp lên các chương trình Sau đại học khác như ThS Tham vấn học đường, ThS Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, ThS Quản trị trường học...

 

Cử nhân Khoa học giáo dục

Chương trình cử nhân Khoa học giáo dục (học tập trung 4 năm) được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại, lấy nghiên cứu dựa trên minh chứng làm nền tảng, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và tiệm cận với trình độ Khoa học Giáo dục thế giới. Chương trình được thiết kế với giúp trang bị cho người học những kiến thức nền tảng đa dạng qua các học phần hiện đại như Giáo dục gia đình, Giáo dục STEAM, Xây dựng và quản lý dự án Giáo dục, Xã hội học Giáo dục, Kinh tế học Giáo dục và Khoa học dữ liệu trong giáo dục, Thống kê trong giáo dục để trở thành những người có năng lực nghiên cứu và thực hành Khoa học giáo dục từ cấp độ vi mô đến cấp độ vĩ mô. Theo học chương trình, sinh viên sẽ được đào tạo theo 3 hướng lĩnh vực Nghiên cứu về khoa học giáo dục; Thực hành giáo dục cộng đồng; Thực hành giáo dục trường học.

Người tốt nghiệp có thể có cơ hội làm việc trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học giáo dục (thực hiện các nhiệm vụ như khảo sát, xử lý số liệu, thống kê, phân tích số liệu khi nghiên cứu khoa học trong các tổ chức, cơ quan nghiên cứu giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực xây dựng chính sách, phát triển chương trình, biên tập chương trình); làm việc trong ác cơ sở giáo dục, các trung tâm giáo dục trẻ em và các trung tâm phục vụ xã hội (thực hiện quản lý trong các dự án và các công tác liên quan đến giáo dục trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận; các công việc liên quan đến giáo dục); làm việc trong các nhà trường (Tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác đoàn đội, tư vấn phụ huynh; công tác truyền thông về giáo dục). Ngoài ra, người học cũng có cơ hội tích lũy thêm một số tín chỉ để nhận bằng kép ngành Tham vấn học đường, Ngành Quản trị trường học. Có cơ hội học chuyển tiếp lên các chương trình Sau đại học của Trường Đại học Giáo dục như Quản lý giáo dục; Quản trị trường học; Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

 

Cử nhân Mầm non

Chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Trường Đại học Giáo dục được xây dựng dựa trên những nghiên cứu, những phân tích cùng những đánh giá sâu sắc cả về lí luận và thực tiễn. Không chỉ đáp ứng cao các chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Việt Nam mà còn giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp vững vàng tại vị trí công tác trong hệ thống giáo dục công lập của Việt Nam; mà chương trình đào tạo còn giúp cho sinh viên được cập nhật các xu hướng giáo dục hiện đại, tiên tiến trên thế giới cùng hệ thống các kĩ năng và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu để sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào các môi trường nghề nghiệp mang yếu tố quốc tế hoặc dễ dàng thích ứng với các vị trí chuyên gia nghiên cứu giáo dục trẻ em trong các tổ chức giáo dục uy tín.

Trường Đại học Giáo dục còn chú trọng tới phương thức đào tạo của giảng viên và phương thức được đào tạo của sinh viên. Chính vì vậy, một ưu thế vượt trội không thể không kể tới của chương trình đào tạo giáo viên mầm non đó là việc ứng dụng những phương thức đào tạo tiên tiến, hiệu quả và thực tiễn nhất hiện nay như: học theo dự án, học trải nghiệm, học tại thực địa, lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược, e-learning, công nghệ giáo dục trong quản lý và đào tạo giáo viên,… Với những đầu tư chuyên sâu vào chất lượng đào tạo, giáo viên mầm non tốt nghiệp từ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; vừa năng động, hiện đại thích ứng nghề nghiệp tốt đồng thời đóng góp cho sự phát triển các mô hình giáo dục phi truyền thống tại các địa phương trên khắp cả nước. Đặc biệt mang đến cho các bạn sinh viên thêm một cơ hội và một sự lựa chọn nghề nghiệp hết sức thú vị, đó là trở thành sinh viên ngành Giáo viên mầm non; một ngành học được đánh giá là cơ hội việc làm tốt nhất và đa dạng nhất hiện nay.

 

Thạc sỹ Tham vấn học đường

Là chương trình đào tạo chuyên viên tham vấn học đường trình độ thạc sĩ dựa trên các tiêu chuẩn nghề nghiệp của Hiệp hội Tham vấn Học đường Mỹ - ASCA (American School Counseling Associations), đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội đồng Kiểm định các CTĐT tham vấn và CTĐT liên quan - CACREP (Council on the Accreditation of Counseling and Related Educational Programs), và được đối sánh mô hình, triết lý, chuẩn đầu ra CTĐT thuộc các trường Đại học tốp 300-500 thế giới. Người học sẽ được trang bị các khối kiến thức nền tảng về đánh giá các vấn đề trường học, tham vấn can thiệp, tư vấn thông tin, giám sát giảng dạy, triển khai nghiên cứu về trường học và điều phối quản lý trong lĩnh vực chuyên môn.

Người tốt nghiệp chương trình ThS Tham vấn học đường có năng lực để trở thành nhà tham vấn học đường làm trong các trường học, cán bộ điều phối các hoạt động tham vấn học đường tại các Sở/Phòng giáo dục, nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu hoặc Trường đại học và nhà tham vấn làm việc độc lập tại các trung tâm. Cung cấp các dịch vụ can thiệp phổ quát về vấn đề xã hội, tình cảm và hành vi, các dịch vụ can thiệp bậc 1 giúp giảm nguy cơ, đánh giá sàng lọc và can thiệp sớm, các dịch vụ can thiệp bậc 2 giúp giải quyết các vấn đề chuyên biệt, lập kế hoạch can thiệp theo lộ trình và giám sát chuyển tuyến những trường hợp nặng.

 

Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

Là chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ cung cấp nguồn nhân lực các nhà chuyên môn về tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, có kiến thức chuyên sâu về tâm lý học nói chung và các kiến thức thuộc tâm lý học lâm sàng, giáo dục và can thiệp sức khỏe tâm thần nói riêng, có năng lực nghiên cứu về tâm lý học. Chương trình học có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia tâm lý học trường Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ giúp trang bị cho người học những kỹ năng làm việc với các trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần ví dụ như trầm cảm, lo âu, và có vấn đề về hành vi khác; kỹ năng đánh giá các vấn đề tổn thước sức khỏe tâm thần chuyên sâu, kỹ năng tham vấn sức khỏe và trị liệu tâm lý; kỹ năng tổ chức và xây dựng các chương trình phòng ngừa sức khỏe tâm thần cho cộng đồng; kỹ năng nghiên cứu và triển khai các dự án trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần và tâm lý học lâm sàng.

Những học viên tốt nghiệp của chương trình (trong đó có 5 học viên quốc tế) hiện đang đảm nhiệm công việc ở các vị trí như: cán bộ tham vấn, cán bộ tâm lý, cán bộ tâm lý trị liệu, cán bộ đánh giá tâm lý tại các trường học, các bệnh viện và cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc và hỗ trợ tâm lý, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội; nghiên cứu và giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

 

Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên (TLHLSTE&VTN) đào tạo ra các chuyên gia trong lĩnh vực TLHLSTE&VTN có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập; có khả năng tổ chức và triển khai các mạng lưới, các nhóm nghiên cứu; có năng lực tham gia các diễn đàn khoa học, đối thoại học thuật, vận dụng các bằng chứng nghiên cứu vào thực tiễn thực hành lâm sàng; có năng lực tự bồi đắp, cập nhật kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành TLHLSTE&VTN.

Chương trình được xây dựng tiệm cận chuẩn quốc tế (hoàn toàn dựa theo chương trình đào tạo của trường Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ)

Những người tốt nghiệp chương trình này sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa là nhà nghiên cứu, vừa là nhà thực hành có thể đồng thời làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và cung cấp dịch vụ thực hành tại các bệnh viên, trường học, các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các tổ chức tâm lý giáo dục tư nhân.