Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu của Khoa các Khoa học Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục bao gồm:

Nghiên cứu cơ bản về khoa học Tâm lý – Giáo dục; giáo dục phát triển cho các nhóm tuổi (mầm non, tiểu học, trung học, đại học), giáo dục gia đình và giáo dục suốt đời, các phương pháp giảng dạy mới, ảnh hưởng của công nghệ giáo dục đến tương tác thầy trò, các vấn đề kinh tế học giáo dục, xã hội học giáo dục, chính sách giáo dục, khai thác dữ liệu lớn trong khoa học giáo dục….

Nghiên cứu xây dựng các chương trình phòng ngừa, các chương trình hỗ trợ ban đầu, chương trình tham vấn học đường thực chứng dành cho các đối tượng (học sinh, phụ huynh, giáo viên), theo các nhóm vấn đề (tham vấn tâm lý và sức khỏe tâm thần, tham vấn hướng nghiệp, tham vấn học tập và phát triển kĩ năng) trong các cấp học

Nghiên cứu và xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kĩ năng cho các đối tượng như các chương trình giáo dục giá trị sống - kĩ năng sống, giáo dục qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo phát triển phẩm chất và năng lực, chương trình giáo dục kỹ năng an toàn trên mang internet, chương trình .

Nghiên cứu các vấn đề tâm bệnh học trẻ em và vị thành niên, xây dựng và phát triển các công cụ đánh giá hành vi cảm xúc, đặc điểm nhân cách, nhận thức, thành tích học tập, hoạt động thần kinh chức năng, xu hướng nghề nghiệp để phục vụ cho các hoạt động tư vấn giáo dục và tham vấn can thiệp phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân.